Landelijke organisaties

Agapè
Agapè is actief op verschillende werkvelden. Medewerkers en vrijwilligers delen hun leven op een manier die bij hen, en de mensen in wie ze willen investeren, past. Zo willen we het mogelijk maken dat iedereen in Nederland iemand kent die Jezus oprecht volgt.
240
Missie Nederland - beweegt de kerk

MissieNederland is een breed netwerk van honderden christelijke organisaties en plaatselijke gemeenten, zes kerkgenootschappen en vele betrokken individuen. Samen spannen we ons ten volle in om de Kerk te helpen haar missionaire roeping vorm te geven. 

Onze hoofddoelstelling (zoals deze ook verwoord is in de statuten): 

MissieNederland verbindt, ondersteunt en inspireert christelijke gemeenschappen bij het getuige zijn & discipelen maken van Jezus Christus

Meer en meer voelen we de urgentie om samen te bouwen aan een Kerk die voluit missionair is. Wij verlangen naar een kerk die zichtbaar is, doordat de leden zichtbaar zijn. Gedreven door die missionaire droom verbinden we christenen, organisaties en kerken in Nederland om een beweging van ‘levende stenen’ te vormen met meer impact dan ooit!

289
Ezra Houten
Voor ondersteuning van het kinder-, tiener- en jeugdwerk in kerk en gemeente.
217
Herman Boon
Hij is geboren op 6 juni 1958, getrouwd met Jenny en samen hebben ze vier kinderen: Tim, Sanne, Jasper en Jasmijn. Herman is:
  • Cabaretier; Hij speelt kinder- en volwassenprogramma's door het hele land om kinderen en volwassenen te bereiken met het evangelie
  • Liedjesschrijver; Hij heeft inmiddels al heel wat cd's gemaakt voor kinderen en volwassenen
  • Evangelist; Hij heeft verschillende boekjes geschreven om mensen na te laten denken over de vraag: Waarom leef ik?
  • In 2003 begonnen met bidden en vasten 10 daagsen te organiseren door het hele land.
  • In 2004 gestart met een theaterschool om mensen te trainen cabaret te brengen met een christelijke boodschap (eind 2009 gestopt)
  • In 2004 begonnen met bijbelschool de Katapult met als visie: Studenten vormen tot discipelen van Jezus Christus en toerusten voor het werken met kinderen, zodat zij kunnen uitreiken in binnen- en buitenland
  • In 2005 begonnen met het organiseren van tiener- en kinderkampen
214
Impuls Online
Impuls is er voor gemeenteleden en leiders. We bieden tal van cursussen aan: zowel levensveranderend Bijbelonderwijs als praktische trainingen. Onze werkwijze is interactief, praktijkgericht en zoveel mogelijk op maat gemaakt. Daarnaast geven we gemeenten begeleiding en advies in gemeenteopbouw en leiderschapsontwikkeling.
 
Graag geven we u een geheel vrijblijvende mondelinge toelichting over deze werkvelden en wat Impuls hierin voor uw gemeente kan betekenen.
267
Kerygma Nederland
Kerygma Nederland is een interkerkelijke organisatie die over de hele breedte van evangelisch Nederland actief is in het ondersteunen en toerusten van gemeentes en individuele christenen. Het Griekse woord 'Kerygma' betekent 'verkondiging'. Deze naam geeft aan wat onze uiteindelijke doelstelling is: het verkondigen van Jezus Christus in de breedste zin van het woord.
 
Doelstelling:
Het doel van Kerygma is om mensen te bereiken die Jezus nog niet kennen. Dat doen we door ondersteuning en toerusting in discipelschap, evangelisatie en leiderschap, terwijl we tegelijkertijd bidden voor een opwekking in ons land. Deze ondersteuning en toerusting heeft vorm gekregen in een aantal (studie)materialen en evangelisatiemiddelen.
220
Soulsurvivor

Soul Survivor (vaak afgekort als SoSu) is een internationale christelijke (interkerkelijke) jongerenorganisatie met het hoofdkantoor in Watford (Londen). De organisatie organiseert verschillende festivals en evenementen, op locaties verspreid over de hele wereld. Het grootste festival vindt plaats in augustus bij Royal Bath and West Showground, vlak bij Shepton Mallet, Engeland.

Soul Survivor in Nederland
Soul Survivor Nederland is in 1998 ontstaan vanuit de Nederlandse familieconferentie In Your Presence, die werden georganiseerd door Stichting Kana. Voor het jeugdprogramma werden Mike Pilavachi en Matt Redman van Soul Survivor Engeland uitgenodigd. Al snel monde dit uit in eigen jongerenconferentie, met meer dan 1.000 bezoekers. Met input vanuit Soul Survivor Engeland, ontstond Soul Survivor Nederland. Veel van de ‘werkers van het eerste uur’ hadden hun wortels bij de zendingsorganisatie Jeugd met een Opdracht. Vanaf het ontstaan tot heden is kenmerkend gebleven dat de leiders en visiedragers bij Soul Survivor voornamelijk jonge mensen zijn.

225
Navigators
"Het Evangelie van Jezus en zijn Koninkrijk verspreiden onder alle volken, door geestelijke generaties van arbeiders, die leven en discipelen maken onder mensen die Jezus niet kennen."
 
Het unieke van de Navigators is dat wij ervoor kiezen langere tijd in persoonlijke relaties te investeren, met als doel niet alleen het goede nieuws van Jezus bekend te maken aan anderen, maar hen vervolgens ook te leren onderhouden wat Jezus gezegd heeft, en hen te helpen ontdekken hoe hun leven met Jezus eruit kan zien. Dit zien we bijvoorbeeld terug in de manier waarop Jezus investeert in zijn leerlingen - Hij roept ze niet alleen, maar nodigt ze uit om met Hem mee te wandelen en van Hem te leren, zodat ze daarna toegerust zijn om zelf de wereld in te gaan en dit met anderen te doen. Het is ook de opdracht die Hij ons aan het einde van zijn leven geeft - niet alleen bekendmaken van het goede nieuws aan alle volken, maar hen ook ‘leren onderhouden wat Ik bevolen heb’ (zie Matteüs 28:18-19).
220
Nederlands Bijbelgenootschap
De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is een vertaling in hedendaags, natuurlijk Nederlands. Het is een interconfessionele vertaling, uitgebracht door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstichting (KBS) in samenwerking met Vlaamse partnerorganisaties.
 
De NBV is gepubliceerd in 2004; sindsdien zijn er meer dan een miljoen exemplaren van verkocht.
213
Open Doors
Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.  
 
Het werk van Open Doors 
Open Doors werkt wereldwijd in zo’n vijftig landen. Daarnaast wil Open Doors westerse christenen betrekken bij de Vervolgde Kerk. Daarom houdt Open Doors speciale campagnes, organiseert zij reizen naar gesloten landen en geeft Open Doors presentaties in heel Nederland om de verhalen van vervolgde christenen te vertellen. Kijk voor meer informatie in het overzicht van het werk dat Open Doors doet voor de Vervolgde Kerk en in Nederland.
 
Doelstelling 
Het Lichaam van Jezus Christus, onder (bedreiging van) beperking en/of vervolging vanwege zijn geloof in Jezus Christus, versterken, toerusten en aanmoedigen tot de wereldevangelisatie, door voorbede en:
 
  • door waar nodig te voorzien in bijbels, bijbelstudiemiddelen en andere communicatiemiddelen, kaderopleidingen en praktische hulpverlening;
  • door het Lichaam van Christus in bedreigde en onstabiele gebieden voor te bereiden op mogelijke vervolging en lijden;
  • door het Lichaam van Christus in de vrije wereld voor te lichten en te motiveren zich te vereenzelvigen met bedreigde en vervolgde christenen en hen actief te helpen.
Open Doors doet dit omdat ze gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle leden meelijden (1 Korintiërs 12:26) en omdat ze gelooft in de zendingsopdracht (Matteüs 28:19) en dat alle deuren openstaan voor het Evangelie.
252
Startpagina Geloof 226
Stichting Opwekking
In haar vijftig jarige bestaan heeft Opwekking zich ontwikkeld tot een interkerkelijke stichting die zich actief bezighoudt met het verkondigen van het evangelie en het toerusten van christenen uit alle denominaties en kerkelijke stromingen. Daarbij baseert zij zich op onderstaande tekst uit de Bijbel, het onfeilbaar Woord van God, die tevens de missie van de organisatie is:
 
‘Maakt al de volken tot mijn discipelen …en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb’ (Matteüs 28:19)
 
Door middel van het uitgeven van lectuur, liederen, het organiseren van conferenties en het ondersteunen van projecten wordt aan deze doelstelling handen en voeten gegeven. Wie kent niet de jaarlijkse pinksterconferentie die door zo'n 60.000 mensen bezocht wordt? Of de Opwekkingsliederen die in de meest uiteenlopende kerkelijke kringen geliefd zijn? Daarnaast denkt en werkt Opwekking actief mee binnen samenwerkingsverbanden met andere organisaties.
 
Met dat éne doel: Samen Nederland bereiken met het evangelie van Jezus Christus!
211
Willow Creek
Willow Creek Community Church (WCCC) begon als een jongerenbediening in South Park Church in Park Ridge, Illinois in de zeventiger jaren. Ze gebruikten moderne muziek, drama en Bijbelonderwijs die relevant was en aansloot bij het leven van de studenten. De diensten groeiden van een handjevol tot 1.000 studenten en scholieren die op zondagavond bijeenkwamen. Niemand was meer verbaasd – of geïnspireerd – door de respons dan de jonge leiders van deze nieuwe bediening, inclusief een net afgestudeerde universiteitsstudent, genaamd Bill Hybels.
212
Youth for Christ
Youth for Christ brengt jongeren in ontmoeting met Jezus Christus en helpt hen op weg om naar Zijn bedoelingen te leven. Duizenden vrijwilligers en circa 130 medewerkers dragen hieraan bij. We zijn een missionaire organisatie, met zowel evangeliserende als sociaal-maatschappelijke activiteiten. Wat houdt dat in?
 
Evangeliserende activiteiten zijn bijvoorbeeld tienerclubs in kerken en beginnerscursussen rond het christelijk geloof. We helpen jongeren in hun zoektocht naar God. En we helpen ze Jezus te betrekken bij hun dagelijks leven.
Sociaal-maatschappelijke werk is bijvoorbeeld een jongereninloop van YfC|The Mall. Of coaching van jongeren die dreigen van school los te raken. We stimuleren jongeren om hun talenten te ontdekken en bij te dragen aan onze samenleving.
220