Andere kerken in de regio

Baptistengemeente - Katwijk
Welkom op de website van de baptistengemeente Katwijk. Wij vormen een gemeenschap van gelovigen, waar Christus centraal staat; Hem willen we van harte liefhebben en navolgen in het dagelijks leven. Kijk in het linkermenu voor praktische informatie en een overzicht van de activiteiten in onze gemeente. Kent u de Here Jezus nog niet? U bent van harte welkom in de gemeente. We hopen u daar te ontmoeten.
298
Baptistengemeente - Leiden 259
Christengemeente Live - Katwijk
Wij zijn een groep Christenen die onderdeel uitmaakt van de wereldwijde gemeente van Christus; een christengemeente. Hiermee zijn wij naamdragers van onze Redder en enige Leidsman Jezus Christus, de Zoon van God.
333
De Ark - Noordwijk
De Gemeenschap van Christenen ‘de Ark’ komt sinds 1983 bij elkaar in het Evangelisch Ontmoetingscentrum De Ark in Noordwijk. Het aantal mensen dat zich heeft aangesloten in ongeveer 80, kinderen meegerekend.
 
Wij geloven:
Dat God ons als Zijn kinderen heeft aangenomen en omdat mogelijk te maken heeft Hij zijn enig geboren Zoon, Jezus Christus, naar deze aarde gezonden om onze zonden op zich te nemen en aan het kruis op Golgotha voor te ons te sterven. Maar op de derde dag is Jezus Christus opgestaan. Hij leeft en Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven, zodat wij eeuwig leven kunnen tot Zijn eer.
257
De Meerkerk - Hoofddorp
De Meerkerk is een eigentijdse Baptistengemeente die gevestigd is in Hoofddorp, in het hart van de Haarlemmermeer, niet ver van de luchthaven Schiphol. We willen een laagdrempelige kerk midden in de samenleving zijn, waar de mens telt en een persoonlijke en open relatie met God centraal staat.
284
Evangelie Gemeente Lisse
De Evangelie Gemeente Lisse wil een gemeenschap van christenen zijn, die mensen helpt hun doel en bestemming te vinden. Mensen die met hun gaven en talenten God en de medemens kunnen dienen en met vreugde en voldoening hun leven vervullen.
 
Ons doel is:
Door de leiding van de Heilige Geest, Jezus Christus navolgen in doen en laten en discipelen maken, daarbij strevend naar eenheid onder christenen zowel lokaal als regionaal. 
251
Levensstroom - Leiden
Wanneer u deze site doorneemt zult u ontdekken dat er een stroom van zegen in alle diensten en activiteiten is. De kracht van God brengt zegen tot de mens. Dat is het evangelie van het Koninkrijk dat gepredikt wordt. De boodschap die wij altijd duidelijk laten klinken is: Jezus Christus is het antwoord op uw vragen en uw nood. U bent altijd van harte welkom in onze diensten.
279
The Pastor's Library 254