Waarom geloven

Het probleem
Wij zijn als mensen onze eigen weg gegaan en leven daardoor gescheiden van God. Daarom heeft ieder mens Gods genade nodig, zoals de bijbel zegt in Romeinen 3 vers 10-23. Door onze zonde - verkeerde dingen - is er een kloof ontstaan tussen God en de mensen. Wij verdienen het om te sterven en voor eeuwig van God gescheiden te blijven.
 
Het antwoord
God houdt zoveel van jou dat Hij voor een oplossing heeft gezorgd. Deze oplossing is er voor iedereen die het wil aannemen. In de Bijbel staat: Want God heeft zoveel liefde voor de wereld (en voor jou), dat Hij zijn enige Zoon Jezus heeft gegeven zodat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwig leven heeft (Johannes 3 vers 16). God heeft als het ware een kado aan jou gegeven. Zijn Zoon Jezus. Jezus stierf aan een kruis en nam daarmee de straf op zich die jij verdient. Door zijn dood hoef jij niet langer van God gescheiden te zijn.
 
Hoe aanvaard je dit kado
In de Bijbel leert God dat je, om eeuwig leven te ontvangen, tot Hem moet bidden en moet toegeven dat je een zondaar bent. Je moet je zonden - verkeerde dingen - belijden aan God, en Jezus Christus aannemen en erkennen als je persoonlijke Heer en Redder. Want als je zegt dat Jezus Christus je Heer is, en als je met je hele hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, dan zul je gered worden (Romeinen 10 vers 9). Als je dit werkelijk wilt doen kun je je tot God richten in gebed en vragen dit voor jou tot stand te brengen.
 
Bidden is praten met God
Als je bidt dan praat je met God. Je hoeft hier geen rituelen voor te doen of netjes gekleed te zijn, je kunt praten met God op elk moment van de dag en bij iedere gelegenheid. Hij zal altijd naar je luisteren. Om Jezus aan te nemen als je Redder kun je bijvoorbeeld het volgende bidden:
 
Here God, ik erken dat ik een zondaar ben.
Ik heb geleefd zonder U en ben mijn eigen weg gegaan.
Ik heb Jezus nodig als mijn Redder.
Ik wil vanaf nu niet meer zonder U leven. 
Wilt U mij mijn zonden vergeven en wilt u vanaf nu mijn Vader zijn. 
Ik geloof dat ik vanaf dit moment een nieuw leven begin als kind van God. 
Wilt U mij helpen niet langer mijn eigen weg te gaan, maar voortaan te doen wat U van mij wilt. Amen
 
Hoe nu verder
Als je het bovenstaande gebed hebt gebeden, laat het daar dan niet bij. Het is belangrijk dat je in contact komt met andere Christenen en dat je hen laat weten dat je een keuze hebt gemaakt voor Jezus. Ga in je bijbel lezen en ontdek wie God is en wie Hij voor jou persoonlijk wil zijn. Sluit je aan bij een Bijbelgetrouwe kerk of gemeente die jou kan helpen bij je groei als christen.