Downloaden

Deze pagina wordt gebruikt om gegevens te delen. Als u iets wilt publiceren op de site dat door anderen moet kunnen worden gebruikt, zoals een word document, een PowerPoint presentatie of een spreadsheet, stuur dit dan naar de beheerder.

Omgaan met je financiën.
Het kan een heel dilemma zijn: Ga je God dienen op het 'zendingsveld' of ga je met 'je zijn' in deze maatschappij de zending (financieel) ondersteunen?
Via Agapè bereikte ons een mooi getuigenis wat we u niet willen onthouden. Het is een mooi getuigenis over wat geven in je leven kan betekenen.