Missie en visie

Op dit moment is de gemeente volop in ontwikkeling. De basis waar we vanuit willen leven en werken is:

God de vader en Jezus Christus eer geven door de macht en kracht van Zijn Koninkrijk op aarde te laten zien! Hierdoor zullen mensen God de Vader van dichtbij leren kennen, in aanraking komen met zijn liefde en trouw, en een hemels leven ontdekken!

Leef vanuit de Hemel!

 

Om die missie werkelijkheid te laten worden hebben we voor de komende periode de volgende visie:

“We zijn een gepassioneerde familie die eer en aanbidding brengt aan god de vader, Jezus Christus en de Heilige Geest. Een familie die leeft vanuit de hemel in Gods aanwezigheid.
Vanuit eer en verbondenheid trainen wij cultuurveranderaars, die Gods Koninkrijk zichtbaar maken
in Katwijk en ver daarbuiten.”