Leiderschap

Onze gemeente heeft geen dominee of voorganger in vaste dienst, maar wordt geleid door een team van drie oudsten.
T.w.: Ton Heemskerk - Robert Bioch en Peter Sarneel.
Ieder van hen heeft zijn eigen inbreng in de bedieningen die nodig zijn om een gemeente gezond te kunnen laten functioneren. We richten ons op een evenwichtig team waarin de verschillende bedieningen aanwezig zijn: apostel, profeet, evangelist, herder en leraar. Maar ook de geestelijke gave van leiderschap.
 
De oudsten geven op hun beurt leiding aan de bedieningsleiders en coördinatoren, het Kaderteam. Zij geven praktische uitvoering aan alle taken in de gemeente. Op basis van 1 Korinthe 12, waarin de apostel Paulus beschrijft hoe een gemeente functioneert als een lichaam waarin alle leden hun eigen plaats hebben en onmisbaar zijn, geloven wij dat ieder gemeentelid dienstbaar kan zijn in de gemeente, op de plek die bij hem past.
 

De bedieningen met hun bijbehorende leiders ziet u in onderstaande tabel. Daaruit is ook af te lezen welke oudste verantwoordelijk is voor de betreffende bediening.

 
De taakverdeling per 1 juni 2016 is:
 
Bediening
Bedieningsleider
Contactpersoon
Oudste
2e Oudste
MUZIEK        
- Aanbidding    Chris en Eva Hofman  Ton Heemskerk  
- Techniek    Peter Sarneel  Peter Sarneel  
- Beamerteam    Peter Sarneel  Peter Sarneel  
         
ONDERWIJS      Robert Bioch  
- Planning sprekers  Robert Bioch      
- Interne sprekers  Jan Valstar      
         
JEUGD & TIENERS  - VACATURE -    Ton Heemskerk  
         
KINDERWERK      Robert Bioch  
         
HUISKRINGEN  - VACATURE -    Peter Sarneel  
         
PASTORAAT  Nita v.d. Put    Peter Sarneel  
         
GEBOUWENBEHEER      Peter Sarneel  
- Middelmors    Jan de Raad    
- Koestraat    Peter Sarneel    
         
SECRETARIAAT  - VACATURE -    Peter Sarneel  
         
FINANCIËN  

 Jan Valk

 Robert Bioch  
         
AZC-werk  Jan Mimpen  Jan Mimpen  Peter Sarneel  
ZENDING  Peter Smit  Peter Smit  Ton Heemskerk  
EVANGELISATIE      Robert Bioch  
         
GEBED & PROFETIE  Kitty Hermans    Ton Heemskerk  
         
COMMUNICATIE & PR  - VACATURE -    Peter Sarneel  
- Website    Peter Sarneel    
         
GASTVRIJHEID    Annelies Drogtrop  Peter Sarneel  
 
In onze gemeente zijn leraren aanwezig die op zondag onderwijs geven vanuit de bijbel. Maar wij maken ook veelvuldig gebruik van sprekers van buiten onze gemeente. Zij zorgen voor verfrissing en vernieuwing in het onderwijs en zorgen ervoor dat onze blik naar buiten gericht blijft.
 
De huiskringleiders zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de geestelijke zorg aan onze gemeenteleden, maar indien nodig roepen zij de hulp in van het pastorale team.