Wat geloven wij

Wij geloven dat Jezus Christus mensen verandert door het onderwijs uit de Bijbel en door de kracht Van de Heilige Geest.
 
Wij geloven dat mensen die zonder God leven, God wel ter harte gaan en daarom ook ons ter harte moeten gaan.
 
Wij willen een levende, praktische, eigentijdse kerk zijn, zonder daarmee afbreuk te doen aan de zuivere bijbelse leer.
 
Wij willen, elke dag, als leerlingen van Jezus Christus, een echt en waarachtig leven leiden met een vurig verlangen naar geestelijke volwassenheid.
 
Wij geloven dat wij een opdracht hebben voor onze directe leefomgeving en willen daarom als kerk een hechte groep mensen zijn die anderen wil dienen, waarbij wij onze geestelijke gaven gebruiken.
 
Wij geloven dat van alle activiteiten, onze liefdevolle onderlinge relaties het belangrijkste bewijs zijn van de liefde van Jezus Christus voor iedereen.
 
Wij vinden, naast de zondagse samenkomst, kleine groepen belangrijk, omdat die de beste gelegenheid geven voor verandering, persoonlijke bemoediging en groei van onze kerk.
 
Wij vinden het belangrijk dat er voldoende gelegenheid is voor persoonlijke en geestelijke ontplooiing. Daarom wordt het ontdekken en ontwikkelen van talenten en gaven actief gestimuleerd in onze kerk.
 
Wij geloven dat dienstbaarheid de basis is voor de leidinggevenden in onze kerk.