Vaste Activiteiten

Elke zondag in de Middelmors:
 
bidstond van 9.30 uur tot 9.55 uur
eredienst, aanvang 10.00 uur
een crèche voor kinderen van 0 t/m 2 jaarin een zaal boven de kantine
diverse zondagscholen tijdens de eredienst voor kinderen van 3 jaar t/m basisschool groep 6 in een zaal boven de kantine
zondagschool Lichtpuntjes voor kinderen van 3 t/m 5 jaar in een zaal boven de kantine
zondagschool CrossKids voor kinderen van de basisschoolgroepen 3 t/m 8 in een zaal boven de kantine
 
Elke week:
 
diverse huisgroepen, afwisselend bijbelstudie en bidstond
bibliotheek: geopend rond de vaste activiteiten in De Herberg
Jeugd- en Tienerclub voor jongeren van 12 tot 18 jaar, elke vrijdagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur in PlekZat