Samenkomsten

Onze zondagse samenkomsten worden gehouden in sporthal de Middelmors, omdat we nog geen eigen gebouw hebben. Door de zaal wekelijks aan te kleden met gordijnen, tapijt en podium is er sprake van een grote huiskamer, waar we gasten graag welkom heten.
 
De samenkomsten worden meestal bezocht door ongeveer 250 mensen, waarvan een groot deel jeugd en kinderen en gasten van buiten. Voor de kinderen tot en met 12 jaar is er een apart programma in de ruimtes boven de kantine van de sporthal.
 
De diensten beginnen zondag om 10.00 uur en duren ongeveer 1½ à 2 uur. Soms wordt er gebruik gemaakt van multimedia, dans of drama ter ondersteuning van de boodschap. De predikers zijn soms mensen uit eigen kring, vaak voorgangers van andere kerken. Na afloop van de diensten bent u welkom in de kantine van de sporthal voor een kop koffie.