Pastoraat

We leven op deze aarde in een 'gebroken' wereld, waar door zonde veel zaken in mensenlevens niet zo zijn als God het oorspronkelijk bedoeld heeft. Mensen worden ziek of geestelijk verwond door verkeerde opvoeding, gewoontes of conflicten.
 
Wij geloven dat er kracht ligt in het gebed tot genezing van lichaam, geest en ziel. We zien ook regelmatig dat mensen op gebed genezing ontvangen.
 
De Bijbel leert ons in Jacobus 5 vers 14 en verder, dat als iemand ziek is hij de leiders van de gemeente vraagt voor hem te bidden en te zalven met olie in de naam van Jezus. Het gelovige gebed zal de zieke gezond maken. En als iemand zonden heeft begaan en die bekent zal hij genezing ontvangen.
 
We zullen eerlijk zijn: niet iedereen ontvangt daadwerkelijk die genezing waarover de Bijbel spreekt. Wij hebben daar niet altijd een verklaring voor. We weten wel dat God ook mensen tegemoet wil komen in hun lijden en hen juist daarin nabij wil zijn en troost wil geven. Dat is ook een realiteit. Het gaat uiteindelijk om het herstel van onze relatie met God de Vader.
 
In onze gemeente hebben we er voor gekozen dat de zorg voor het geestelijke welzijn in eerste aanleg de taak is van de huiskringleiders die met de mensen wekelijks optrekken. In geval van diepergaande problematiek kan een beroep worden gedaan op een team van pastoraal medewerkers. Zij kunnen in een aantal gebedsessies en adviesgesprekken vaak mensen verder helpen. Als er sprake is van specialistische problematiek wordt doorverwezen naar professionele christelijke hulpverleners in de regio.

Voor een afspraak met het pastoraal team kunt u ’s maandags tussen 19:00 en 20:00 bellen naar: 06 266 995 16