Gebed

Gebed is de motor van onze activiteiten. 
Als de Here het huis niet bouwt zwoegen de arbeiders tevergeefs, zo leert de Bijbel. God is een levende en sprekende God die zich wil laten kennen door het gebed. In onze gemeente wordt op verschillende plaatsen en momenten gebeden, zoals in de huiskringen en bij mensen aan huis.
 
Vaste gemeente bidstonden 
Elke maandagavond is er een gemeentelijke bidstond die open staat voor alle bezoekers van de gemeente. Aanvang 19.30 uur, einde 20.30 uur. Deze gemeentelijke bidstonden vinden plaats in De Herberg, Koestraat 7a in Rijnsburg.
 
Drie keer per jaar Week van gebed 
Op drie momenten in het jaar, te weten in de eerste week van januari, in de week voor Pinksteren en in september, zijn er weken van gebed waarin alle activiteiten van de gemeente worden stilgelegd om te bidden voor de gemeente.
 
Regio gebed 
In de regio Duin en Bollenstreek trekken wij, ook in gebed, samen op met andere evangelische gemeenten door maandelijkse gebedsavonden. Die avonden worden als gemeente activiteit aangekondigd op deze site bij agenda en activiteiten en in het gemeenteblad.