Algemeen

Op de volgende pagina's treft u meer informatie aan over wie we zijn, wat we geloven, hoe we georganiseerd zijn en waar u ons kunt vinden. Ook treft u hier links aan met andere kerken en kerkelijke organisaties waar we mee samenwerken. Want geloven doe je niet alleen en wij menen niet de wijsheid in pacht te hebben. Iedereen die Jezus Christus erkent als verlosser en Heer is voor ons een vriend waar we iets van kunnen leren en met wie we samen willen optrekken. We stellen uw reacties, vragen, op- of aanmerkingen op prijs.